top of page
smartmockups_l9qyltxd_edited.jpg

AUDIT-Q
by Qultivator

Standard

Plus

Premium

Från 49kr/mån.

Myndighetskrav - egenkontroller som fungerar

Gör era kontroller på halva tiden
Var säker på att allt blir utfört och i rätt tid
Följ handlingsplaner och uppföljningar i realtid
Samla alla tjänster och rapporter på en plats 

Visste du att:

9 av 10 skolor har brister i det systematiska Arbetsmiljöarbetet

35 av 117 hotell har brister i systematiskt brandskyddsarbete

1 av 5 skyddsombud uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas 

Arbetsmiljöverket
Brandskyddsföreningen
Fackförbundet Kommunal
Jobbar på ett Sunny Office

Egenkontroller som fungerar

I grunden fungerar alla våra konfigurerade tjänster enligt samma princip. Allt startar med en inspektion och avslutas med en kontroll. Dokumentera med text vad som avviker - skriv eller använd tal funktionen - och lägg till en bild för att visualisera.

smartmockups_l9rcluh1.png
smartmockups_l9rclkvs.png

Standard

Plus

Premium

Vi hjälper er att göra det komplicerade enkelt

Molnbaserade egenkontroller, säkert & tryggt för företag & myndigheter.

Vi erbjuder kostnadseffektiva abonnemang utan bindningstid.

Välj en eller flera av våra färdigkonfigurerade tjänster eller låt oss anpassa unika checklistor/inspektioner för era specifika behov.

smartmockups_l9qymwuh_edited.jpg

Låt oss anpassa unika checklistor/inspektioner för era specifika behov.

Vi hjälper dig att anpassa dina checklistor/inspektioner efter ditt unika behov och det till marknadens bästa pris.

All-In-One
Application

All your checklists in one folder

Design your own checklist

Product

Vad säger kunderna?

”Digitala Brandskyddsronder från Qultivator är ett enkelt system att använda, vilket förenklar ett annars tidskrävande och omständligt arbete. Vi har nu full kontroll och spar mycket tid som vi istället kan lägga på att ta hand om våra gäster. Vi har dessutom kontroll på att åtgärder blir utförda och i rätt tid”

Commercial Manager
Robert Magnusson

För tre år sedan införde vi Qultivators system för mätningar av städkvalité. Såväl städbolaget som vi erhåller genom Qultivators försorg kontinuerligt rapporter om hur städningen fungerat sett över tid, och vi kan omgående se vilka områden som förbättras såväl försämrats jämfört med tidigare mätningar. Städbolaget kan därefter i sin tur använda informationen för att utveckla sina rutiner.

Detta systematiska arbete har lett till en bättre fysisk arbetsmiljö. Vi vet vad vi betalar för samt har, med rapporterna som underlag, möjlighet till en konstruktiv dialog med städbolaget.

Den största vinsten är miljön på skolans toaletter. De är såväl rena som välskötta och de används dagligen av både elever, föräldrar och personal.

Rektor

Kim Lichtenstein

"Qultivators anpassade leveranskontroller hjälper oss i arbetet vid uppmonteringen av 1 200 bostadsmoduler. Enkelt och snabbt vid kontroll och en sammanställning med avvikelser som skickas direkt till leverantören för åtgärd. Vi får kontroll och kan säkerställa rätt leveranskvalitet! Att kunna arbeta såväl i mobil som i dator med verktyget gör allt mer flexibelt."

Site Manager

Agneta Jaktland

Fästpunkt 1
bottom of page