KUNSKAP & UTVECKLING KOSTAR INTE SKJORTANjpg

DETALJERAD FEEDBACK I REALTID!

Customer Quality Intelligence

Verktyg för att säkerställa kvalitet

Visualisera vad som behöver utvecklas i alla led inom hela verksamheten

 Kontinuerligt flöde av detaljerad data leder till rätt affärsbeslut

Skapa en trygg och säker miljö genom att mäta och följa upp kvalitetsarbetet

 

Endast fakta leder till rätt beslut

Genom detaljerad information om din verksamhet kan förändringsarbetet hålla jämna steg med era kunders förväntningar och krav.


Idag har Covid-19 radikalt förändrat vad som krävs för att kunder ska kunna känna sig trygga och att säkerställa processer är en förutsättning för att ha en fungerande verksamhet.


Att kvalitetssäkra processer samt inhämta feedback från kunder om sin produkt eller tjänst är idag en självklarhet, men oftast saknas det detaljerad information som är en förutsättning till riktig förändring och effektiva åtgärder.


Vi erbjuder:

  • Verktyg för både extern insamling och egenkontroller med detaljerad information.

  • Dashboard och verktyg för avancerad affärsanalys och beslut avseende kvalitetssäkring av den dagliga verksamheten.

 

Customer Quality Intelligence Komprimerd
"Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg mot kunskap"
Benjamin Disraeli brittisk politiker & författare (1804-1881)
 

Produkter

DATA COLLECTION

Inhämta data från era kunder avseende feedback kring kundupplevelsen utifrån en frågearsenal som är anpassad till just er verksamhet.

SELF AUDIT

Egenkontroller för kontinuerlig uppföljning av processer samt   feedback från kunder.

VIEWER - ANALYSIS

Få kontroll på era processer! Management verktyg för kvalitetssäkring av respektive enhet i verksamheten.

Kvalitetssäkra er verksamhet och skapa en miljö som ökar kundlojalitet och engagemang hos era kunder. Qultivator erbjuder verktyg för audit av kvalitetsprocesser och detaljerad insyn i  kundens upplevelse av er produkt eller tjänst. Med Qultivators verktyg, identifieras styrkor och brister inom verksamheten både övergripande och på detaljerad nivå vilket leder till tydliga och effektiva åtgärder som stärker kundrelation och kundupplevelse.

Verktyg för kvalitetssäkring!

 

Kontakt

Keyboard%20Closeup_edited.jpg

Qultivator

BOX 24180

104 51 STOCKHOLM               +46 8 12 45 19 90

SWEDEN                                  contact@qultivator.se

Tack för förfrågan, vi kommer kontakta dig inom kort!