top of page
smartmockups_l9qymwuh_edited.jpg

Låt oss anpassa unika checklistor/inspektioner för era specifika behov.

Vi hjälper dig att anpassa dina checklistor/inspektioner efter ditt unika behov och det till marknadens bästa pris.

All-In-One
Application

All your checklists in one folder

Design your own checklist

Vad säger kunderna?

”Digitala Brandskyddsronder från Qultivator är ett enkelt system att använda, vilket förenklar ett annars tidskrävande och omständligt arbete. Vi har nu full kontroll och spar mycket tid som vi istället kan lägga på att ta hand om våra gäster. Vi har dessutom kontroll på att åtgärder blir utförda och i rätt tid”

Commercial Manager
Robert Magnusson

För tre år sedan införde vi Qultivators system för mätningar av städkvalité. Såväl städbolaget som vi erhåller genom Qultivators försorg kontinuerligt rapporter om hur städningen fungerat sett över tid, och vi kan omgående se vilka områden som förbättras såväl försämrats jämfört med tidigare mätningar. Städbolaget kan därefter i sin tur använda informationen för att utveckla sina rutiner.

Detta systematiska arbete har lett till en bättre fysisk arbetsmiljö. Vi vet vad vi betalar för samt har, med rapporterna som underlag, möjlighet till en konstruktiv dialog med städbolaget.

Den största vinsten är miljön på skolans toaletter. De är såväl rena som välskötta och de används dagligen av både elever, föräldrar och personal.

Rektor

Kim Lichtenstein

"Qultivators anpassade leveranskontroller hjälper oss i arbetet vid uppmonteringen av 1 200 bostadsmoduler. Enkelt och snabbt vid kontroll och en sammanställning med avvikelser som skickas direkt till leverantören för åtgärd. Vi får kontroll och kan säkerställa rätt leveranskvalitet! Att kunna arbeta såväl i mobil som i dator med verktyget gör allt mer flexibelt."

Site Manager

Agneta Jaktland

bottom of page